Welkom Trainingen Aanmeldingen Informatie Jaarkalender Nieuws Bestuur Archief Sponsors Links Contact
   
 
   
 
   
 
   
 
 
Aanmeldingsvoorwaarden trainingen Sneeuwfit Zutphen e.o.
  • Deelnemers die zich aanmelden voor een training worden automatisch lid van de vereniging Sneeuwfit Zutphen e.o. Deelnemers die lid zijn van de Nederlandse Skivereniging krijgen korting op de contributie.
  • De aangeboden trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.
  • De vereniging en haar trainers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen en gebeurtenissen die schade en/of lichamelijk letsel veroorzaken tijdens een van de trainingen.
  • Aangemelde deelnemers krijgen alleen bericht als de betreffende training om een bepaalde reden niet doorgaat.
 
Contributie

Contributie Sneeuwfit Zutphen is € 17,50 per jaar.
De vereniging is aangesloten bij de NSkiV.
Leden van de Vereniging Sneeuwfit Zutphen e.o. worden hierdoor automatisch clublid van de NSkiV.
Klik hier voor meer informatie over de voordelen voor hoofd- en clubleden NSkiV.

Contributieverhoging per seizoen 18/19
De laatste vijf jaar is de contributie nauwelijks verhoogd. Dat hoefde niet, want de vereniging had voldoende geld in kas om de tekorten te dekken.
Nu is de verenigingskas geslonken en daarom is op de laatste ALV besloten de contributies aan te passen om er voor te zorgen dat we een financieel gezonde vereniging blijven.
Afgesproken is dat het lidmaatschap met € 5 stijgt (van € 12,50 naar € 17,50) en de trainingen met € 2,50 (binnentraining van € 67,00 naar € 69,50; buitentraining van € 59,50 naar € 62; lentetraining van € 35,00 naar € 37,50).
Daarnaast is besloten om de korting bij het volgen van meerder trainingen af te schaffen. Ook zal het bestuur kritischer kijken naar trainingen die langjarig te weinig deelnemers trekken.
De aanpassingen zijn zo gekozen, dat de lasten gelijk verdeeld worden over onze leden. Voor bijna alle leden stijgen de kosten tussen de 8 en 10%.
Cursustarieven
Wintertrainingen (half september - half maart)
                                                                    
Per binnentraining € 69,50
Per buitentraining € 62.00
Proefabonnement voor 10 lessen € 32.50
Proefabonnement voor 5 lessen
(na 1 januari)
€ 20.00
Gebruik Nordic walking poles € 12,00
   
Lentetrainingen (april t/m juni)
   
Per training € 37,50
Gebruik Nordic walking poles € 12,00
Opzeggingen/adreswijzigingen
Opzeggingen en wijzigingen met betrekking tot adres, telefoonnummer en e-mail a.u.b. zo spoedig mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie.
 

Leden van de NSkiV dienen dit ook door te geven aan: NSkiV-ledenadministratie, DeWeerelt van Sport Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht.
E-mail: leden@wintersport.nl, Telefoon: 030 30 77 812.

 
 
 
Aanmeldformulier
Lentetraining
 

Let op !!
Je kunt dit formulier digitaal invullen en verzenden.

Proefabonnement:
Een proefabonnement kost € 32,50 en daarmee kunnen maximaal 10 lessen worden gevolgd. Het abonnement geldt voor zowel de binnen- als de buitentrainingen.
Na 1 januari staat de mogelijkheid van een proefabonnement voor 5 lessen open (€20,00).

Met een proefabonnement word je geen lid van de vereniging. Als iemand gebruik heeft gemaakt van een proefabonnement en het volgende jaar weer mee wil doen, is het de bedoeling om lid te worden en het normale cursustarief te betalen.
In zeer bijzondere gevallen kan de penningmeester op verzoek besluiten een aangepast tarief in rekening te brengen.
 
 
Terugbetaling cursustarieven
Bij vroegtijdig stoppen van de wintertraining (vóór 15 januari) is in twee gevallen gedeeltelijke terugbetaling mogelijk: verhuizing naar een plaats buiten de regio tijdens het seizoen, of het krijgen van zodanig letsel of ziekte dat trainen niet meer mogelijk is.
Een verzoek tot terugbetaling moet direct bij het stoppen bij de penningmeester worden ingediend.