Welkom Trainingen Aanmeldingen Informatie Jaarkalender Nieuws Bestuur Archief Sponsors Links Contact
   
 
   
 
   
 
   
 
 
Aanmeldingsvoorwaarden trainingen Sneeuwfit Zutphen e.o.
  • Deelnemers die zich aanmelden voor een training worden automatisch lid van de vereniging Sneeuwfit Zutphen e.o. Deelnemers die lid zijn van de Nederlandse Skivereniging krijgen korting op de contributie.
  • De aangeboden trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.
  • De vereniging en haar trainers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen en gebeurtenissen die schade en/of lichamelijk letsel veroorzaken tijdens een van de trainingen.
  • Aangemelde deelnemers krijgen alleen bericht als de betreffende training om een bepaalde reden niet doorgaat.
Contributie

Contributie Sneeuwfit Zutphen is € 12,50 per jaar.
De vereniging is aangesloten bij de NSkiV.
Leden van de Vereniging Sneeuwfit Zutphen e.o. worden hierdoor automatisch clublid van de NSkiV.
Klik hier voor meer informatie over de voordelen voor hoofd- en clubleden NSkiV.

Cursustarieven
 
Wintertrainingen (half september - half maart)
                                                                    
Per binnentraining € 67,-
Per buitentraining € 59,50
Proefabonnement voor 10 lessen € 33,50
Proefabonnement voor 5 lessen
(na 1 januari)
€ 20,00
Gebruik Nordic walking poles € 12,00
Korting bij eindbedrag boven € 130,00 € 15,00
   
Lentetrainingen (april t/m juni)
   
Per training € 35,00
Gebruik Nordic walking poles € 12,00
Opzeggingen/adreswijzigingen
Opzeggingen en wijzigingen met betrekking tot adres, telefoonnummer en e-mail a.u.b. zo spoedig mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie.
 
Leden van de NSkiV dienen dit ook door te geven aan: NSkiV-ledenadministratie, Postbus 82153, 2508 VC  Den Haag.
 
 
 
AANMELDFORMULIER
LENTETRAINING 2018
 

Let op !!
Je kunt dit formulier digitaal invullen

Doe je dat liever niet, dan kun je ook
het formulier printen, vul de gegevens dan handmatig in en zend het naar: Gerard Kamps, Ruysdaelstraat 25, 7204 CC Zutphen;
ING bank 3164820 / IBAN NL28INGB0003164820 t.n.v. Vereniging Sneeuwfit Zutphen e.o

Proefabonnement
Een proefabonnement kost € 33,50 en daarmee kunnen maximaal 10 lessen worden gevolgd. Het abonnement geldt voor zowel de binnen- als de buitentrainingen.
Na 1 januari staat de mogelijkheid van een proefabonnement voor 5 lessen open (€ 20,00).

Met een proefabonnement word je geen lid van de vereniging. Als iemand gebruik heeft gemaakt van een proefabonnement en het volgende jaar weer mee wil doen, is het de bedoeling om lid te worden en het normale cursustarief te betalen.
In zeer bijzondere gevallen kan de penningmeester op verzoek besluiten een aangepast tarief in rekening te brengen.
 
 
Terugbetaling cursustarieven
Bij vroegtijdig stoppen (vóór 15 januari) is in twee gevallen gedeeltelijke terugbetaling mogelijk: verhuizing naar een plaats buiten de regio tijdens het seizoen, of het krijgen van zodanig letsel of ziekte dat trainen niet meer mogelijk is.
Een verzoek tot terugbetaling moet direct bij het stoppen bij de penningmeester worden ingediend.